امین زمانی

دیزالو

من آدم‌ها، سینما، کتاب‌ها و الگوریتم‌ها را دوست دارم!

درباره من یا کارهای من
github twitter instagram home