Loading...

پروژه‌ها

کار یعنی تغییر دنیا، آن‌طور که قبلا در رویا دیده‌ایم.
من درحال حاضر مدیر خلاقیت و هم‌بنیان‌گذار در استودیو توسعه والدن هستم. اما در زیر می‌توانید دیگر پروژه‌های من را مشاهده کنید.


صبح خلاق اصفهان هر ماه یک صبح جمعه، یک صبحانه رایگان و یک سخنرانی الهام‌بخش همزمان با بیش از ۲۰۰ شهر دنیا!
فیوچرهای فیوچرهای به واقعیت پیوسته‌ی یک خیال کودکانه‌ست. نوشتن نامه‌ای بعد انداختن به دریا. آینده و رسیدن به آدمی که نمی‌شناسیم!
آموزش جنگو ترجمه‌ای نسبتا آزاد از اسناد رسمی پروژه جنگو.