قصه‌‌ها

قصه‌هایی که می‌نویسم؛ از خودم یا آدم‌ها، این‌جاست.

دیزالو | نوشته‌های امین زمانی @ 2021