بهترین چیز برای لذت بردن از نوشیدن چای، یک گفتگوی دوستانه‌ست. پیش‌روی ما پر است از آینده‌های ممکن. کسی چه می‌داند، شاید گفتگویی را که این‌جا شروع می‌کنیم، نقطه‌ای پررنگ در زندگی آینده‌مان شود.

برای گفتگو با من می‌توانید از ای‌میل [email protected] یا فرم زیر، استفاده کنید.