تصمیم دارم ۱۰۰تا از بهترین فیلم‌هایی که می‌شناسم را معرفی کنم. آن‌ها با پارتی‌بازی جایی جدا در این صفحه پیدا کرده‌اند و این‌جا معرفی می‌شوند. همچنین باقی نوشته‌های سینمایی‌ام را هم در این‌جا می‌توانید پیدا کنید. این صفحه پرشی به دنیای جادویی تصویر و موسیقی است. احتمالا دنج‌ترین جای این سایت. آن‌جایی که می‌توانیم دمی را بیاساییم!

در حال تکمیل…

این هم درحال تکمیل…

در ستایش سینما...