امین زمانی

من آدم‌ها، سینما، کتاب‌ها و الگوریتم‌ها را دوست دارم!

109 نوشته  • 

دیزالو | نوشته‌های امین زمانی @ 2021